Pendidik


Tenaga pendidik merupakan kunci utama dari suksesnya proses belajar mengajar hingga kelulusan. Suksesnya sebuah bangsa tergantung dari kualitas yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Oleh karena itu, tentunya pembinaan, pelatihan, dan kesejahteraan tenaga pendidik harus diperhatikan guna mewujudkan pendidikan yang berintegritas, berkualitas, dan berkarakter mulia.

SMA Negeri 5 Kota Bogor memiliki 51 tenaga pendidik berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 7 pendidik tidak tetap (honorer).

Berikut nama guru dan mata pelajaran yang diampunya.

1. Pendidikan Agama Islam

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Drs. H. Syafrijal M., M.Pd      
2 Uu Sholehudin, S.Ag      
3 Mulyadi, S.Th.I      

 

2. Pendidikan Agama Kristen Protestan

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Herman Garibaldi, S.Th      

 

3. Pendidikan Kewarganegaraan

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dra. Elinda      
2 Makmur, S.Pd      
3 Ratna Palupi Riksaning, S.H      

 

4. Bahasa Indonesia

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dra. Siti Irianingsih      
2 Hj. Yani, S.Pd      
3 Iis Wiati, S.Pd      
4 Dwi Untari, S.Pd      
5 Yani Nurul Hikmah, S.Pd      

 

5. Bahasa Inggris

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Maria Diah Budi Anggraeni, S.Pd      
2 Isti Mahajuni, S.Pd      
3 Anne Hanifah, S.Pd      
4 Dini Ruswardiningsih, S.Pd      
5 Irma Rahmawati, S.S      

 

6. Matematika

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Eti Rohayati, S.Pd      
2 Mardalena, M., M.Pd      
3 Rini Ratnasari, S.Pd      
4 Sugiyati, S.Pd      
5 Nurfitri Yana, S.Pd      

 

7. Fisika

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dra. Sri Laksmini      
2 Drs. Yahya    Pensiun  
3 Tajidin Noor, S.Pd      
4 Dwikari Eniyati, S.Pd      
5 Dra. Siti Julaeha      
6 Rosi Rosidah, S.Pd      

 

8. Kimia

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Tutin Supartini, S.Pd      
2 Lia Kosfina, S.Pd      
3 Ati Sumiati, S.Pd      
4 Riyati, S.Pd      

 

9. Biologi

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dra. Dewi Sugiarti      
2 Tri Retnowati, S.Pd      
3 Hela Gunarti, S.Pd      
4 Drs. H. Abdurahman    Pensiun   

 

10. Geografi

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Drs. Agus Sunandar      
2 Dedeh Rosidah, S.Pd      

 

11. Ekonomi

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1  Dra. Lilis Julaesih, M.Pd   Pensiun  
2  Dra. Mariaty Manurung      
3  Sonang Marpaung, S.Pd      

 

12. Sosiologi

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1  Dra. Lilis Carlia    Pensiun/Almarhumah  
 Annetha novika Adnan, S.Sos      

 

13. Bahasa Jepang 

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1  Dra. Hj. Euis Juariah      
2  Seruni, S.Pd      

 

14. Sejarah

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Ratna Riksaning Palupi, SH      
2 Iwan Abdullah, S.Pd      
3 Ida Sri Indrawati, S.Pd      

 

15. Seni Budaya

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Adi Supriadi, S.Pd      
2 Imam Mahdi Sutomo, S.Sn      

 

16. Pendidikan Jasmani dan Olahraga

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Drs. Rupita      
2 Heti Yuliati, S.Pd., M.Pd      
3 Ardiansyah Ahmad, S.Pd      

 

17. Teknologi Informasi dan Komunikasi

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Mahruf Syamsuri, S.Pd      
2 Ferri Nuriaatmdaja, A.Md      

 

18. Bahasa Sunda

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Siti Nuraeni, S.Pd      
2 Taupik M. Ramadhan, S.pd   Sept 2017  
3 Dienal Awaluddin, S.Pd   Sept 2017  

 

19. Pendidikan Lingkungan Hidup

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dodi Ahadiat, S.Pd      

 

20. Bimbingan dan Penyuluhan

No. Nama Lama Mengajar Keterangan Foto
1 Dra. Hj. Nurhayati    Pensiun  
2 Dra. Hj. Erni Heryani      
3 Drs. Juli Sasmita      
4 Hj. Hazatriningrum Kusumawati, S.Psi      
5 Sri Puji Rahayu, S.Psi   Sept 2017  
WIDGET


STATISTIK
DEGUNG SUNDA